Vint conceptes clau en la transició post-humana

Camí d’una realitat post-humana, Glossari

Human Version d'Yves Gellie - Foto: +Humans

Glossari de termes recollit pels creadors de l’exposició +Humans, el futur de la nostra espècie, del CCCB, que defineixen el marc de canvi tecnològic i social en que ens movem

Llegiu la Part 1: Un món on tots serem cíborgs?, la Part 2: Cervells connectats al wifi? i la Part 3: De l’esquerda digital a l’esquerda cibernètica?

A

ANTROPOCÈ Denominació que ha rebut l’era geològica provocada per l’activitat humana dels darrers 12.000-15.000 anys. Té relació amb canvis mesurables i accelerats de les pautes atmosfèriques i biogeogràfiques, derivats de l’explotació intensiva dels ecosistemes i dels recursos energètics.

B

BIOLOGIA DIY La biologia DIY (de Do-It-Yourself, «fes-ho tu mateix») és un moviment mundial de persones interessades en la investigació biològica, que treballen en laboratoris informals de caire comunitari. Es tracta de comunitats obertes guiades pel convenciment que ampliar el coneixement general sobre la biotecnologia serà beneficiós per a tothom.

BIOLOGIA SINTÈTICA Tècniques d’enginyeria genètica avançada utilitzades per modificar a gran escala els circuits lògics de cèl·lules, teixits i òrgans. Implica una concepció dels organismes vius com a màquines que poden ser modificades i redissenyades.

BIOMIMÈTICA O BIOMÍMICA Estudi de models i elements de la natura susceptibles d’inspirar solucions complexes per al disseny de sistemes, materials o processos. Al llarg del temps geològic i per mitjà de la selecció natural, l’evolució dels organismes vius ha produït estructures i materials perfectament adaptats a l’entorn. La biomimètica ha donat lloc a noves tecnologies a escala macro i nano, inspirades en solucions biològiques.

CCIBERNÈTICA Estudi teòric dels sistemes (naturals o artificials) capaços d’autoregular-se i d’interactuar. Es basa en diverses disciplines que convergeixen i es va consolidar com a nou camp científic en la dècada del 1940 gràcies particularment al treball de Norbert Wiener.

CÍBORG Contracció de la frase anglesa «cybernetic organism» (organisme cibernètic), referida a aquelles persones que han integrat en el seu cos algun dispositiu d’intel·ligència artificial. Aquesta integració pot consistir en la substitució d’una part que mancava o bé en l’ampliació de capacitats existents. S’utilitzen, per exemple, implants robotitzats o òrgans artificials.

EENGINYERIA GENÈTICA Tècniques de biologia molecular utilitzades per organitzar i manipular seqüències genètiques. Normalment comporta afegir, eliminar o modificar determinats gens per tal d’obtenir microbis, sintetitzar fàrmacs, modificar cultius perquè resisteixin les agressions de l’entorn o fabricar biocombustibles.

EXOSQUELET Armadura mecànica dissenyada com una màquina que revesteix el cos humà. Sol anar equipat amb una font d’energia, motors i articulacions hidràuliques que potencien el moviment de les extremitats. Té aplicacions en diversos camps, des de facilitar la feina de rescat en entorns perillosos fins ajudar a caminar a persones amb mobilitat reduïda.

EXTINCIÓ Final d’una espècie, produït quan desapareix el darrer individu d’un grup donat. Sovint es deu a canvis ambientals o ecològics. Actualment es registra una disminució important de la biodiversitat del planeta, i molts dels casos d’extinció estan causats per l’activitat humana, situació que de vegades s’anomena «la Sisena Extinció».

GGRINDING El grinding és un moviment cultural que es basa en la modificació corporal extrema, l’autoexperimentació i particularment el disseny i la implantació directa de dispositius cibernètics en el cos humà.

IINTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Concepte referit tant a la intel·ligència de màquines i programes informàtics com a la disciplina acadèmica que estudia els sistemes artificials (físics o virtuals) capaços de manifestar un comportament intel·ligent. Entre d’altres fites, dins d’aquest camp s’han desenvolupat «sistemes experts» capaços de derrotar mestres dels escacs o d’ajudar a resoldre problemes complexos que involucren decisions.

MMEDICINA REGENERATIVA Branca de la investigació mèdica que tracta d’estimular els mecanismes de reparació del cos per tal de restablir el funcionament de teixits i òrgans danyats que prèviament es consideraven irrecuperables.

NNANOTECNOLOGIA Plantejament interdisciplinari que combina ciència i enginyeria, centrat en la manipulació de la matèria a escala molecular i atòmica i en la utilització de sistemes vivents i no vivents per a la construcció de dispositius, la producció de noves formes d’energia i el desenvolupament de teràpies mèdiques innovadores.

PPOST-NATURAL El qualificatiu post-natural s’aplica als organismes que han estat alterats intencionadament pels humans per mitjà de processos com la domesticació, la cria selectiva i l’enginyeria genètica.

RREALITAT AUGMENTADA Visió directa o indirecta d’un entorn del món real on alguns dels seus elements han estat augmentats (o complementats) per mitjà d’impulsos sensorials generats per ordinador, com ara so, vídeo, gràfics o dades GPS.

REALITAT VIRTUAL Amb la creació d’entorns virtuals que imiten mons «reals» i físics però també mons imaginaris i no físics, i amb l’ajut dels dispositius d’immersió adequats, la realitat virtual permet tenir experiències sensorials alternatives. Es fa servir en jocs, teràpies mèdiques i investigacions de neurociència.

ROBÒTICA Disciplina que té com objectiu la creació i el desenvolupament d’agents robòtics utilitzant l’enginyeria elèctrica, la neurociència i la informàtica. S’aplica al disseny, construcció i maneig de robots reals o virtuals i a la programació dels sistemes emprats per controlar-los, percebre l’entorn i processar la informació rebuda.

SSINGULARITAT TECNOLÒGICA Conjuntura o situació hipotètica en la qual els robots o els dispositius d’intel·ligència artificial seran capaços de dissenyar-se i millorar-se a si mateixos, creant així una intel·ligència que excedirà en molt la capacitat de control dels humans. A causa d’aquesta manca de control o de comprensió, el que succeeixi amb posterioritat a la Singularitat Tecnològica serà imprevisible, desfavorable i fins i tot inassimilable.

SUBSTÀNCIES MILLORADORES DEL RENDIMENT Substàncies químiques utilitzades per millorar el rendiment de les persones, normalment amb relació a la capacitat física dels esportistes, però també a la capacitat cognitiva d’estudiants o de soldats.

TTRANSHUMANISME Moviment que promou l’estudi i la utilització de tecnologies presents i futures per al perfeccionament humà. Els seus partidaris creuen que la tecnologia, des de l’enginyeria genètica fins a la intel·ligència artificial, pot i ha d’utilitzar-se per augmentar l’esperança de vida i fins i tot per eliminar la mort.

Sobre Rafael Servent Arracó 17 Articles
Pare d'en Rafel i la Queralt. Periodista. M'agrada estar al cas del que passa en aquest món, entendre-ho i explicar-ho. Quan se'm fica al cap conèixer alguna cosa, mai en tinc prou. Com tants dels que vam tirar pel grunge, ara m'he passat a l'indie folk.

Comenta

Deixa un comentari

El teu e-mail no es publicarà.


*