Reportatge d’una associació, empresa o programa públic que destaqui per la seva implicació social i ambiental.